Vi hjelper deg å oppnå kunnskap

om IT Governance


Få kontroll med COBIT

COBIT - rammeverk som fokuserer på IT Governance, dvs. et verktøysett og kontrollrammeverk sett fra forretningens synsvinkel. COBIT sikrer at IT understøtter de forretningsmessige behovene slik at forretningsledelsen kan bygge bro over gapet mellom krav til kontroll, tekniske problemer og den forretningsmessige risiko, altså økonomien, i IT prosjekter.

Hvorfor COBIT:

”A fool with a tool is still a fool”

COBIT er nyttig for organisasjoner som ønsker å oppnå strategiske mål gjennom effektiv og innovativ bruk av IT, samtidig som risiko og kostnader ligger på et akseptabelt nivå. Selv om mange organisasjoner allerede jobber med COBIT er det ikke sikkert at alle disse målene blir oppfylt. Faktorer som ulik bruk av terminologi, forskjellig forståelse av mål,  til raskt skiftende personale og jobb roller kan føre til at kunnskap flyter inn og ut av organisasjonen.

COBIT 5 opplæringen tilbyr verktøy og ressurser som fagfolk trenger for å forbedre sine ferdigheter. Den sikrer at informasjon og investeringer i teknologi og bruk av IT-ressurser effektivt støtter selskapets mål.

 

Nyttige lenker:

Cobit Official website 

Hva er Cobit?

 

 

 

Epost mottat


Du er nå meldt på nyhetsbrevlisten

Epost mottat


Du er nå meldt på nyhetsbrevlisten

Kontakt oss

Business Manager Prosjekt og ledelse

Trude Dahl Helland

908 66 561

trude.helland@glasspaper.no