Skap effekt av dine kompetanseaktiviteter!


Lovpålagt etterutdanning for autoriserte regnskapsførere

Alle autoriserte regnskapsførere skal gjennomføre etterutdanning. Kravet er regulert i regnskapsførerforskriften §§ 4-1 og 4-2 som ble endret 1. juli 2006.

Paragraf § 4-1

Autorisert regnskapsførere skal til enhver tid kunne dokumentere minst 77 timer etterutdanning i løpet av de tre foregående kalenderår.


Etterutdanningen skal minst omfatte: 

  • (1) 21 timer finansregnskap hvorav minst 7 timer innenfor bokføringsregelverket 
  • (2) 21 timer skatterett/avgiftsrett 
  • (3) 14 timer emner fra regnskapsførerregelverket og god regnskapsføringsskikk 
  • (4) 7 timer rettslære. 

Inntil 14 timer kan utgjøres av emner nevnt i nr. 1 til 4, eller av obligatoriske emner som inngår i plan for bachelorstudium i økonomi og administrasjon vedtatt av NRØA. Glasspaper har nå utarbeidet 5 nye kurs rettet mot regnskapsførere som dekker alle overnevnte punkter. Se mer info i kursbeskrivelsene nedenfor.

Se finanstilsynets skriv om autorisert etterutdanning for regnskapsførere her

Kursbevis: Alle deltagere vil få utstedt kursbevis som inneholder emneområder, kort beskrivelse av kursets innhold, samt kursdato og varighet.

Pakkepris: Alle disse kursene har tilsammen en varighet på 12 dager. Verdien av disse kursene er totalt på 48 700,-. Dersom du ønsker å melde deg på 3 eller flere av disse kursene, ta kontakt for pakkepris.

 

 

 

Kursoversikt for regnskapsførere

 

 

 

 

 

 

 

Epost mottat


Du er nå meldt på nyhetsbrevlisten

Epost mottat


Du er nå meldt på nyhetsbrevlisten

Kontakt oss

Business Manager

Sten Ove Elvegård

23 24 69 24

sten.elvegard@glasspaper.no


Personvern og cookies